Офіційні умови соціальної ініціативи «З турботою про найменших» (надалі – «Правила»)

1. Загальні умови:
1.1. Соціальна ініціатива «З турботою про найменших» (надалі – «Акція») – це захід рекламного характеру, який передбачає передачу корму для домашніх тварин «Royal Canin» (далі - «Корм») Притулку (як цей термін визначено нижче), з метою підтримки інтересу і споживчого попиту на Корм, підтримку обізнаності споживачів про Корм, збільшення об'ємів продажів Корму, популяризацію та підвищення споживчого попиту на Корм. Акція не є грою чи іншим заходом, що заснований на ризику або потребує будь-яких витрат на участь в ній.
1.2. Замовником проведення Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОЯЛЬ КАНІН УКРАЇНА», вул. Червоноармійська, буд. 100, 3 поверх, м. Київ, Україна, 03150 (надалі – «Замовник»).
1.3. Виконавцем Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДВАНС ДІДЖИТАЛ» (надалі – «Виконавець»). Місцезнаходження Виконавця: 04050 м. Київ, вул. М.Пимоненка, 13, корп. 6.
1.4. Притулок для тварин Благодійного фонду «Сіріус» - Благодійна організація Благодійний фонд «Сіріус», вул. Дегтярівська, буд. 45, кв. 51, м. Київ, Україна, 03113, який утримує притулок для тварин (надалі – «Притулок»).
1.5. Акція проводиться на території України, окрім тимчасово окупованих територій, з 21.11.2016 року по 18.12.2016 року (до 23:59:00 год.). Замовник має право змінити строк проведення Акції у будь-який момент. Про зміну строку проведення Акції має бути оголошено в тому ж порядку, в якому було оголошено про Акцію.
1.6. Передача корму в Притулок проводиться в період після завершення Акції до 30.12.2016 року.
1.7. За результатами Акції буде визначено кількість корму, яка підлягає передачі в Притулок, та здійснена його передача в Притулок.

2. Участь в Акції

2.1. Участь в Акції здійснюється безпосередньо на сайті http://care.royalcanin.com.ua (надалі – «Сайт»).
2.2. Для того, щоб прийняти участь в Акції та приєднатися до збору корму для Притулку, необхідно:
2.2.1. Мати доступ до мережі Інтернет та до Сайту, де безпосередньо проводиться Акція;
2.2.2. Зареєструватися відповідно до п. 3.1.2. цих Правил протягом строку проведення Акції на Сайті;
2.2.3. Виконати всі вимоги, передбачені цими Правилами.
2.3. Вимоги до Учасників Акції:
2.3.1. В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, яким на момент початку Акції виповнилося 18 років, зареєстровані в соціальних мережах www.facebook.com або www.vk.com, мають відкритий профіль, не менше 10 друзів на персональній сторінці. Замовник не зобов'язаний перевіряти дієздатність осіб, що беруть участь в Акції.

3. Порядок участі в Акції:

3.1. Для того, щоб стати Учасником Акції, користувач, що відповідає вимогам розділу 2 цих Правил, повинен:
3.1.1. Зайти на головну сторінку Сайту.
3.1.2. Натиснути на віртуальну кнопку «Нагодувати», після чого з’являється вікно з пропозицією авторизуватися на Сайті, використовуючи свою сторінку в одній з соціальних мереж: facebook.com або vk.com. Користувач може авторизуватися на Сайті, використовуючи лише одну із запропонованих соціальних мереж. Учасник може тільки один раз натиснути кнопку «Нагодувати» та авторизуватися на Сайті.
3.1.3. Після того, як Учасник Акції авторизувався, його голос зараховується та відображається у лічильнику умовних порцій корму на Сайті, які підлягають передачі Притулку, та перед Учасником з’являється повідомлення про те, що завдяки йому тварини отримають порцію корму, і пропонується поділитися інформацією про Акцію зі своїми друзями в соціальній мережі.

4. Визначення кількості корму, який передається Притулку

4.1. Кількість умовних порцій корму відображується у лічильнику Сайту та відповідає кількості голосів Учасників Акції, які натиснули кнопку «Нагодувати» та авторизувалися на Сайті.
4.2. Розмір умовної порції корму, що передається Притулку, визначається Замовником самостійно на його власний розсуд.
4.3. Після завершення Акції на Сайті у лічильнику відображається кількість умовних порцій корму, які були зібрані протягом строку проведення Акції.
4.4. Кількість умовних порцій, відображена на Сайті після завершення Акції, є остаточною і не може бути змінена, оскарженню та перегляду не підлягає.
4.5. Максимальна кількість корму, яка передається Виконавцем Притулку за результатами проведення Акції, не може перевищувати 1 000 (тисяча) кілограм Корму.

5. Передача корму за підсумками Акції:

5.1. Після завершення Акції Виконавець передає Притулку корм у розмірі, що відповідає загальній кількості умовних порцій корму, зібраних протягом строку проведення Акції, що відображені у лічильнику Сайту, але у будь-якому разі у розмірі, що не перевищує 1 000 (тисяча) кілограм корму.
5.2. Передача корму Виконавцем Притулку здійснюється до 30.12.2016 р.

6. Загальні умови Акції

6.1. Всю інформацію про Акцію, включаючи та не обмежуючись про умови та місце проведення Акції, можна отримати на веб-сайті http://care.royalcanin.com.ua.
6.2. Грошовий еквівалент зібраного корму Притулку не видається.
6.3. Обов'язок по нарахуванню та сплаті податків у зв'язку з наданням корму, а також відповідальність за невиконання даного обов'язку несе Замовник.
6.4. Замовник/Виконавець не несе відповідальності за:
- неознайомлення з офіційними правилами Учасника Акції на веб-сайті http://care.royalcanin.com.ua.
- за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах;
6.5. Беручи участь у Акції, Учасник Акції, зокрема, підтверджує свою згоду з наступним:
- Замовник має право змінити Правила у будь-який момент. Про зміну умов Акції має бути оголошено в тому ж порядку, в якому було оголошено про Акцію.
- інформація про факт передачі корму та фотозвіт будуть опубліковані на Сайті http://care.royalcanin.com.ua
- Учасник підтверджує свою згоду на здійснення Замовником / Виконавцем Акції (їх уповноваженими представниками) і (або) третіми особам за завданням Замовника чи Виконавця збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження в цілях проведення Акції отриманих від Учасника даних, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Виконавцем/Замовником з маркетинговою і будь-якою іншою метою, методами, які не порушують чинного законодавства України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безкоштовне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв'ю, інформації або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації в т.ч. його імені і фотографії) у ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо і відеоматеріалах, інтерв'ю із ЗМІ, а також для відправки інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) і т.п., без яких-небудь обмежень по території, часу і способу використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Замовником/Виконавцем і будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається в розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України №435-IV 16.01.2003 (зі змінами і доповненнями) і Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 (зі змінами і доповненнями) (а також згода включення його номера телефону в систему розсилки інформації про нові акції Замовника, які проводитимуться в майбутньому).
6.6. Учасник має право відкликати згоду на обробку персональних даних Учасника, надіславши повідомлення про відкликання за адресою: http://care.royalcanin.com.ua. Відкликання надаються у вільній формі.
6.7. Замовник / Виконавець залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами.
6.8. Беручи участь у Акції, Учасник Акції підтверджує повне розуміння умов Акції та повністю погоджується з даними Правилами.

7. Обмеження:

7.1. Відповідальність Замовника/Виконавця Акції не виходить за межі вартості й кількості корму, зазначених у цих Правилах.
7.2. Замовник / Виконавець Акції не несе відповідальності щодо подальшого використання Притулком наданого Корму після їх/його одержання та/або за неможливість Притулку скористатися наданим кормом з будь-яких причин.
7.3. Замовник та Виконавець Акції не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов’язань в умовах форс-мажорних обставин, таких, як стихійне лихо, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Акції, інших непідвладних контролю з боку Замовника / Виконавця Акції обставин, якщо ці обставини перешкоджають виконанню таких зобов’язань.
7.4. Право на отримання корму мають лише особи, які є офіційними представниками Притулку. Не допускаються з боку Притулку будь-які дії, операції, угоди, де корм буде предметом угоди або засобом платежу з третіми особами.
7.5. Притулок самостійно несе відповідальність за достовірність наданої ним інформації для отримання корму (у т. ч. інформації щодо контактів з ним та адресу).
7.6. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами,остаточне рішення ухвалює Замовник Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення Замовника є остаточним і оскарженню не підлягає. Результати Акції є остаточними і не підлягають перегляду чи оскарженню.
7.7. У разі, якщо офіційний представник Притулку з якихось причин не може отримати корм особисто, офіційний представник Притулку не має права передати / поступитися своїм правом третій особі, і в такому випадку вважається, що Притулок відмовився від корму.